اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 اخبار #صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ گزارشی مختصر از محبت های شما که به صورت سنت نیکوی قرض الحسنه گره گشای مشکلات مردم میباشد. ✍ در صورت تمایل برای مشارکت در طرح صندوق قرض الحسنه قدر، در خصوصی اطلاع دهید. #همه_باهم_میتوانیم  @BonyadeSadr

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۱۵ اسفند ۹۷ 🦋 یک خیر بزرگوار، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و یک خیر بزرگوار دیگر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان، به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اختصاص دادند. ✍ با محبت شما و از صندوق قرض الحسنه قدر، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام معیشت برای یک خانواده اختصاص یافت. ✍ مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان […]

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۱۳ اسفند ۹۷ ✍ با محبت یک خیر بزرگوار، مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت امانی به صندوق قرض الحسنه بنیاد اختصاص یافت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق قرض الحسنه بنیاد صدر با 🆔 زیر در پیام رسان های مختلف ارتباط بگیرید و یا (صندوق قدر) را به سامانه […]

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۸ اسفند ۹۷ ✍ با محبت سه خیر بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه و ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت امانی به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق قرض الحسنه بنیاد صدر با 🆔 زیر در پیام رسان های مختلف ارتباط بگیرید و […]

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر 📆 ۶ اسفند ۹۷ ✍ با محبت سه خیر بزرگوار، ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق قرض الحسنه بنیاد صدر با 🆔 زیر در پیام رسان های مختلف ارتباط بگیرید و یا (صندوق قدر) را به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ […]

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ با محبت یک خیر بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. ✍ از محل محبت های شما در صندوق قرض الحسنه، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام قرض الحسنه با عنوان وام کارآفرینی در اختیار یک بانوی کارآفرین که چندین زن سرپرست خانوار را در یک تولیدی کوچک […]

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ با محبت دو خیر بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه بنیاد اضافه گردید. ✍ از محل محبت های شما در صندوق قرض الحسنه، ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان وام قرض الحسنه با عنوان وام معیشت در اختیار خانواده ای آبرومند قرار گرفت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 🍏 برای عضویت در صندوق […]

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ خیر گرانقدر، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان عیدی واریزی دولت برای بازنشستگان را به صندوق قرض الحسنه بنیاد اهداء نمودند. ✍ با محبت یکی دیگر از خیرین بزرگوار نیز، ۲۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه اختصاص یافت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 💟 @BonyadeSadr

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ با محبت یکی از خیرین بزرگوار، ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صورت خیریه به صندوق قرض الحسنه قدر توسط یکی از خیرین بزرگوار اختصاص یافت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 💟 @BonyadeSadr

اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبار_صندوق_قرض_الحسنه_قدر ✍ یکی از خیرین بزرگوار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر به این صندوق اضافه نمودند. ✍ یکی از خیرین بزرگوار همه اقساط مورد ۲۴ ، برای پول پیش خانه سه کودک ناشنوا را تسویه نمودند. ✍ دو وام دیگر یکی برای کارآفرینی (فروش محصولات دامی) در زهکلوت به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای یک خانواده و […]