اخبار فراخوان ۱۲۲۷

فراخوان 1227

اخبار۱_ فراخوان ۱۲۲۷ ✍ خیرین خیریه سحاب رحمت، مبلغ ۷ میلیون تومان از جهیزیه نوعروس نیازمند را اهداء نمودند. ✍ با محبت سایر خیرین بزرگوار، تاکنون ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تامین شده. ⏳ مانده : ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ❤️ واریز محبت به کارت بنیاد صدر 💳 ۶۳۶۲-۱۴۱۱-۹۹۵۰-۳۰۷۰ ………… اخبار۲_فراخوان ۱۲۲۷ ✍️ به لطف خدای مهربان و محبت همه […]

مهربانی ۱۸۳۸

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۸ ✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۱ راس گوسفند به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ تومان قربانی و در بین ولینعمتان اردوگاه توزیع گردید. 💟 @Tarhe_khayerin

مهربانی ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷ ✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۳ راس گوسفند به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان قربانی و در بین ولینعمتان دهستان رمشک توزیع گردید. 💟 @Tarhe_khayerin