,

امروز حضور فرزندان پرتلاش جنوب

بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از همه آنانی که زحمت کشیدند. ? برای موفقیت بچه ها دعا کنیم. ? @BonyadeSadr
, , , , , ,

کمک به دختر خانم جیرفتی (فراخوان 368)

بسم الله الرحمن الرحیم   صبح یعنی وسط قصه تردید شما کسی از در برسد نور تعارف بکند  اخبار علمی : ✨ معلم دلسوز کرمانی که سال ها عمر خود را وقف خدمت به دانش آموزان کرمان کرده است,برای دانش آموزان جنوب تعداد زیادی کتب کمک درسی و توپ …