امروز سالگرد آسمانی شدن بی بی کبری سادات میباشد...

بسم الله الرحمن الرحیم ✨ ایشان بانویی مومنه و مادر شهید میباشند. ✨ هزینه مراسم سالگرد مادر را فرزندشان به خرید بخشی از سهام خوابگاه بنیاد اختصاص دادند. ✨ بخشی از هزینه خرید موسسه قرآنی محمدرسول الله(ص) رودبار جنوب نیز به یاد فرزند شهید …

اخبار قرآنی بنیاد امام موسی

بسم الله الرحمن الرحیم ✨ به لطف خدا و عنایت یکی از خیرین بزرگوار یک خانه قرآنی در رودبار جنوب برای قرآن آموزان موسسه شبانه روزی محمد رسول الله(ص) خریداری شد. ✨ این خانه قرآنی که 450 مترمربع زمین و 300 متر زیر بنا دارد, با عنایت ویژه صاح…