مهربانی ۲۲۲۷

مهربانی ۲۲۲۷

مهربانی ۲۲۲۷ با محبت یکی از خیرین بزرگوار، به یاد مادر عزیزشان، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به صندوق قرض الحسنه قدر، جهت اعطای وام به نیازمندان، اختصاص یافت. نثار این مادر آسمانی و نیز آقا مجید، فرزند برومند این خیر بزرگوار، فاتحه ای با ذکر صلوات تقدیم کنیم. صلوات

مهربانی ۲۲۲۶

مهربانی 2226

مهربانی ۲۲۲۶ با لطف و عنایت الهی مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان کمک هزینه تحصیلی از صندوق سهام سادات برای یک دانشجو جهت هزینه های تحصیل، اهداء گردید. 🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋

مهربانی ۲۲۲۵

مهربانی۲۲۲۵

مهربانی ۲۲۲۵    با محبت خیرین و از محل فطریه ها، برای یک خانواده نیازمند اهل خراسان جنوبی که پدر زندانی می باشد، یک یخچال تهیه و اهداء گردید. میزان محبت: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مهربانی۲۲۲۴

مهربانی۲۲۲۴  با محبت یکی از خیرین هزینه اعزام محدثه خانم، دختر ناتوان جسمی، به مشهد مقدس، تأمین و پرداخت گردید. میزان محبت: ۴۰۰۰۰۰ تومان صلوات

مهربانی۲۲۲۳

مهربانی2223

مهربانی۲۲۲۳   بخشی از هزینه های ترک اعتیاد سه بانوی درگیر مشکل اعتیاد از محل فطریه ها پرداخت و این بانوان در کمپ منوجان بستری شدند. میزان محبت: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان