اخبار کارآفرینی
,

اخبار _کارآفرینی

اخبار _کارآفرینی    الحمدلله کارگاه قالی بافی در زینبیه اصفهان برای اشتغال ۸ نفر، با دو جفت قالی ۹ متری، تجهیز شد ... ...همه باهم میتوانیم... bonyadesadr@…