اخبار مهربانی

🦋 #اخبار_مهربانی ❤️ #مهربانی ۱۸۸۶ ✍ یکی از خیرین بزرگوار مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان برای خرید مواد غذایی لازم جهت غذای بیماران در مهمانسرای بنیاد، اختصاص دادند. 🌸 برای مشارکت در اطعام بیماران اعزامی از مناطق محروم در مهمانسرای امام علی (ع) به 🆔 زی…

مهربانی ۱۸۸۵

🦋 #اخبار_مهربانی ❤️ #مهربانی ۱۸۸۵ ✍ یکی از خیرین بزرگوار مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای خرید مرغ جهت غذای بیماران در مهمانسرای بنیاد، اختصاص دادند. 🌸 برای مشارکت در اطعام بیماران اعزامی از مناطق محروم در مهمانسرای امام علی (ع) به 🆔 زیر اطلاع دهید 🆔 @…

مهربانی ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۵

🦋 #مهربانی ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۵ ✍ با محبت یکی از خیرین بزرگوار، ۵ راس قربانی به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای اضافه شدن به بسته های غذایی ماه خوب خدا، برای مناطق محروم، اختصاص یافت. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 💟 @BonyadeSadr …

مهربانی ۱۸۵۰

🦋 #اخبار_مهربانی ۱۸۵۰ ✍ به لطف خدا و محبت خیرین، در آستانه ماه رمضان، ۱۱۰ کیسه آرد به ارزش ۴.۰۷۰.۰۰۰ تومان، بین ۱۱۰ خانواده از ایتام و خانواده های ولینعمتان در روستاهای مهاجرین، نهضت آباد و مهرآباد شهرستان منوجان توزیع شد. 🕋 شادی روح ا…

مهربانی ۱۸۴۱

🦋 #گزارش_مهربانی ۱۸۴۱ ❤️ #ولینعمتان ✍ با محبت یک معلم ، مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای تامین نان خوابگاه های دانش اموزی اهداء شد. ✍ محبت ایشان برای خوابگاه های کهنوج، رودبار و دهستان رمشک اختصاص یافت. پ.ن : جامعه فرهنگی و معلمان عزیز…

اخبار ولینعمتان

🦋 #گزارش_مهربانی ❤️ #ولینعمتان ✍ مدت ها بود که زندگیشان با خراب شدن یخچال کهنه شان سخت تر شده بود اما با محبت خیرین، برای این خانواده محروم یک یخچال خریداری و اهداء گردید. الحمدلله رب العالمین ✨ میزان محبت : ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان 💟 @BonyadeSa…

مهربانی ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۴

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۴ ✍ با حمایت خیرین بزرگوار، ۳ بسته غذایی برای ۳ خانواده محروم جمعا به ارزش ۷۵۰٫۰۰۰ تومان، اختصاص یافت. 💟 @Tarhe_khayerin…

مهربانی ۱۸۳۱

� #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۳۱ ✍ با حمایت خیر بزرگوار، ۱ راس گوسفند به مبلغ ۸۵۰٫۰۰۰ تومان عقیقه و در بین ولینعمتان چاه دادخدای قلعه گنج توزیع گردید. 💟 @Tarhe_khayerin…

مهربانی ۱۸۲۴ تا ۱۸۳۰

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۲۴ تا ۱۸۳۰ ✍ ۷ عدد قربانی جمعا به مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان انجام و برای ولینعمتان و مدارس شبانه روزی جنوب کرمان اختصاص یافت. 💟 @Tarhe_khayerin…

مهربانی ۱۸۲۳

🦋 #گزارش_مالی_طرح_خیرین 🍚 #ولینعمتان ❤️ #مهربانی ۱۸۲۳ ✍ ۲۵۰٫۰۰۰ تومان بسته غذایی خریداری و تقدیم یک خانواده محروم در حاشیه کرمان گردید. 💟 @Tarhe_khayerin…