فراخوان ۹۱۶ تا ۹۱۸

🕋 هوالعزیز 🕋 🦋 #فراخوان ۹۱۶ تا ۹۱۸ 📆 ۱۷ مرداد ۹۸ 💊 #پزشکی ✍ پنج شنبه است و خیرات و صدقات شما به سه فراخوان اختصاص می یابد. ۱⃣ خانواده اهل یکی از شهرهای شیراز، مستاجر که متاسفانه همان خانه با همه وسایلشان در آتش سوخته و یک فرزند بی…

اخبار مزایده

🦋 #اخبار_مزایده ✍ برای خرید پکیج خانواده دارای دو فرزند معلول اقدام میکنیم و امید است با نصب پکیج شاهد تحویل خانه شان نیز باشیم . 💟 @BonyadeSadr …

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه ❤️ مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان پیشنهاد شد. ✍ فروش این انگشتر برای تهیه پکیج برای خانه یک خانواده با دو معلول میباشد. در صورت تمایل برای شرکت در این مزایده که پر از مهربانی و محبت میباشد ، میتوانید رقم پیشنهادی خود را به 🆔 زیر و در…

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه ❤️ مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان پیشنهاد شد. ✍ فروش این انگشتر برای تهیه پکیج برای خانه یک خانواده با دو معلول میباشد. در صورت تمایل برای شرکت در این مزایده که پر از مهربانی و محبت میباشد ، میتوانید رقم پیشنهادی خود را به 🆔 زیر و در…

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه ❤️ مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان پیشنهاد شد. ✍ فروش این انگشتر برای تهیه پکیج برای خانه یک خانواده با دو معلول میباشد. در صورت تمایل برای شرکت در این مزایده که پر از مهربانی و محبت میباشد ، میتوانید رقم پیشنهادی خود را به 🆔 زیر و در…

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه ❤️ مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان پیشنهاد شد. ✍ فروش این انگشتر برای تهیه پکیج برای خانه یک خانواده با دو معلول میباشد. در صورت تمایل برای شرکت در این مزایده که پر از مهربانی و محبت میباشد ، میتوانید رقم پیشنهادی خود را به 🆔 زیر و در…

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه 📆 ۲۲ خرداد ۹۸ ❤️زندگی بدون لبخندشان زیبا نیست. ✍ آقا سید جوانی از جنوب، توفیق پیدا کرده و ۱۰ روزی را در حرم باب الحوائج حضرت اباالفضل (ع) خادمی کرده است. پس از پایان این اتفاق خوب، از سوی حرم، انگشتری زیبا با رکاب …

گزارش نهایی مزایده

🦋 #گزارشنهاییمزایده ❤️ به لطف خدا انگشتر اهدائی با رقم ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به فروش رفت. ❤️ سپاس از بانی خیر و سپاس از نیت های خیر … 💟 @BonyadeSadr …

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه ❤️ مبلغ ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان پیشنهاد شد. ✍ فروش این انگشتر برای ساخت مدرسه در مناطق محروم میباشد. وزن این انگشتر ۵ گرم و ۱۰۰ سوت بوده و رقم اولیه مزایده ، ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان میباشد. در صورت تمایل برای شرکت در این مزایده که …

مزایده خیرخواهانه

🦋 #مزایده_خیرخواهانه ❤️ مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان پیشنهاد شد. ✍ فروش این انگشتر برای ساخت مدرسه در مناطق محروم میباشد. وزن این انگشتر ۵ گرم و ۱۰۰ سوت بوده و رقم اولیه مزایده ، ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان میباشد. در صورت تمایل برای شرکت در این مزایده که …