طرح سرزمینمان ایران۲۶

طرح سرزمینمان ایران 26

🦋 مدرسه_سرزمینمان_ایران_۲۶ 📆 تاریخ : ۳ اردیبهشت ماه ۹۹ 🏫 پروژه مدرسه چم مهر پلدختر لرستان به لطف خدا و محبت همه خیرین، در روستای سیل زده چم مهر، به پایان رسید و تحویل فرزندان عزیز این دیار گردید. 🏫 زحمت محوطه سازی با سازمان نوسازی مدارس بوده و این سازمان، تجهیز مدرسه را نیز […]