پویش کتابهای مهربانی

طرح های کتابهای مهربانی

📆 ۲۹ مرداد ۱۴۰۱  بچه های مناطق نیازمند توسعه، برای موفقیت در کنکور خیلی تلاش می کنند، اما امکانات کم است و قیمت کتابهای کمک درسی خیلی بالاست، با این حال همه سعی شان را می کنند. بنا داریم هر چه می توانیم کتاب کمک درسی، البته نظام جدید، برایشان تامین کنیم. 📚 به نیت […]

پویش_نذر_کتاب

پویش_نذر_کتاب

پویش_نذر_کتاب     بچه های مناطق محروم خیلی برای موفقیت در کنکور تلاش می کنند، اما امکانات کم و قیمت کتابهای کمک درسی خیلی بالاست.  بنا داریم هر چی می توانیم کتاب کمک درسی برای ایشان فراهم کنیم. می توانید:  کتاب های کمک درسی دست دوم ( نظام جدید) خود را اهداء کنید.  از دوستان […]