پویش_نذر_کتاب

پویش_نذر_کتاب

پویش_نذر_کتاب     بچه های مناطق محروم خیلی برای موفقیت در کنکور تلاش می کنند، اما امکانات کم و قیمت کتابهای کمک درسی خیلی بالاست.  بنا داریم هر چی می توانیم کتاب کمک درسی برای ایشان فراهم کنیم. می توانید:  کتاب های کمک درسی دست دوم ( نظام جدید) خود را اهداء کنید.  از دوستان […]