اخبار فراخوان ۸۹۵

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۹۵ 📆 ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ ❤️ الحمدلله سعید عزیز عمل و ترخیص شد. ✍ مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان توسط خیرین بزرگوار در این فراخوان تامین شد. که با تخفیف های گرفته شده، مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان قرار شد که بیمار بپردازد. از این مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ر…

اخبار صندوق صدقات احسان

🦋 #اخبارصندوقصدقات_احسان 📆 ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ ✍ با محبت خیرین مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر از بدهی غذای دانش آموزان خوابگاهی رودبار جنوب تامین شد. 💟 @BonyadeSadr …

اخبار صندوق صدقات احسان

🦋 #اخبارصندوقصدقات_احسان 📆 ۱۴ تیرماه ۱۳۹۸ ✍ به لطف خدای مهربان مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان در این مرحله تامین شد که تماما برای پرداخت بدهی غذایی دانش آموزان روستایی پرداخت گردید. ✍ مبلغ ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر باقیمانده که به امید خدا در مراحل بعد ت…

اخبار صندوق صدقات احسان

🦋 #اخبارصندوقصدقات_احسان 🌙 صدقه اول ماه ❤️ تا کنون به لطف خدا و محبت همه خوبان برای پرداخت بدهی غذایی دانش آموزان روستایی خوابگاه های بنیاد، مبلغ ۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان تامین شده است. امید است همه باهم هر چه میتوانیم از این بدهی بنیاد را پرداخت …

اخبار فراخوان ۸۹۴ و ۸۹۵

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۹۴ و ۸۹۵ ✨ با محبت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی یکی از خیرین و نیز محبت ۵۰۰٫۰۰۰ تومانی یکی دیگر از خیرین، همه هزینه لازم برای خرید آبسردکن و نیز هزینه درمان سعید عزیز تامین شد. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 ❤️کل: ۴۴۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومان…

اخبار فراخوان ۸۵۳

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۵۳ ✍ به لطف خدای مهربان مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای تعمیر خانه های خشتی تامین شد. ✍ برای ایزوگام و مصالح نیز برخی از خیرین قولهایی داده اند. ✍ امید است شاهد تعمیر این ۱۵ خانه خشتی برای این پدران و مادران عزیز باشیم. …

اخبار فراخوان ۸۹۲

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۹۲ ✨ به لطف خدا و محبت همه خوبان، همه هزینه لازم برای تهیه جهیزیه برای نوعروس تامین شد. ❤️کل: ۸۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚تامین شده: ۸۰۰ سهم 💛مانده: ۰ سهم 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 💟 @BonyadeSadr …

اخبار فراخوان ۸۹۲

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۹۲ ✨ تهیه جهیزیه برای نوعروسی که پدر و دو برادرش هر سه اعتیاد داشته و چشم امید به این محبت ها دارد. ✍ تاکنون ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تامین شده. ❤️کل: ۸۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚تامین شده: ۷۰۰ سهم 💛مانده: ۱۰۰ سهم 💟 حمایت مالی از فراخوان…

اخبار فراخوان ۸۸۲

اخبار فراخوان ۸۸۲ به لطف خدا و محبت همه خوبان، ویلچر تهیه شده با مشارکت بهزیستی تحویل زینب خانم داده شد. الحمدلله رب العالمین

اخبار فراخوان ۸۹۱

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۹۱ ✍ به لطف خدا و با محبت شما خوبان مبلغ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان برای هزینه راه کودکان ناشنوای ریگان، فهرج،نرماشیر و روستاهای بم تامین شد. ✍ دنیا بدون لبخند این بچه ها زیبا نیست و از همه اونهایی که تو این مسیر یاریشون میکنن، صمیمانه س…