مزایده_خیرخواهانه

توسط خاک پای خوبان

   پلاک زیبای

درصد جمع شده :
0%
۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

مزایده_خیرخواهانه

توسط خاک پای خوبان

📆 ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ..

درصد جمع شده :
0%
۱۴۰,۰۰۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

مزایده خیرخواهانه

توسط خاک پای خوبان

📆 تاریخ : ۲۲ آذر ۱۴۰

درصد جمع شده :
0%
۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

مزایده خیرخواهانه

توسط خاک پای خوبان

📆 ۲۳ خرداد ۱۴۰۱  تو

درصد جمع شده :
0%
۳۵۰,۰۰۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

مزایده خیرخواهانه

توسط خاک پای خوبان

📆 ۱ تیر ۱۴۰۱  هنرمن

درصد جمع شده :
0%
۶۴۷,۰۰۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان فوری ۱۳۷۳

توسط خاک پای خوبان

📆 ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

درصد جمع شده :
0%
۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان فوری ۱۳۷۲

توسط خاک پای خوبان

📆 ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

درصد جمع شده :
0%
۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان فوری ۱۳۵۱

توسط خاک پای خوبان

📆 ۵ اسفند ۱۴۰۰ ...

درصد جمع شده :
0%
۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان فوری ۱۳۵۰

توسط خاک پای خوبان

📆 ۲ اسفند ۱۴۰۰  خان

درصد جمع شده :
0%
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان فوری ۱۳۳۸

توسط خاک پای خوبان

📆 ۲۵ دی ۱۴۰۰ کمک به

درصد جمع شده :
0%
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
مبلغ هدف فراخوان
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised