فراخوان ۱۲۸۱

توسط خاک پای خوبان

🕋 هوالعزیز 🕋 فراخوا

درصد تامین شده :
0%
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف تامین پویش
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

فراخوان ۱۲۸۰

توسط خاک پای خوبان

فراخوان ۱۲۸۰ 📆 ۲۴ ت

درصد تامین شده :
0%
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف تامین پویش
0
روز باقی مانده
۰تومان
Fund Raised

خشت های معنوی

توسط خاک پای خوبان

خشتهای معنوی ✍️ مدر

درصد تامین شده :
0.01%
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
هدف تامین پویش
0
روز باقی مانده
۱۰,۰۰۰تومان
Fund Raised