اخبار پزشکی بنیاد

🦋 #اخبار_پزشکی_بنیاد

💊 کد کاشت حلزون کودکان سراوان صادر شد و پیگیر مراحل دیگر انجام کاشت حلزون برای این کودکان هستیم.

💊 بانوی خیر اصفهانی هزینه کاشت دو کودک را به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تقبل نمود.

💊 خیرین کرمان نیز هزینه کاشت یک کودک دیگر را به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تقبل نمودند.

💟 @BonyadeSadr