پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

❤️ برای موفقیت بچه های کنکوری ، بخصوص بچه های مناطق محروم و نیز فرزندان همرهان و خیرین بزرگوار که همواره یاری رسان مناطق محروم بوده اند، دعا کنیم …

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم
💟 @BonyadeSadr