پیام بنیاد

📚 محمد چاوشی عزیز هم از روستای اصغرآباد چاه دادخدا و میلاد و میثم همیشه دوست داشتنی هم از روستای افتخار آفرین مزرعه عالی بودند.

🔆 محمد چاوشی : ۶۰۰ ریاضی

🔆 میثم مرداس : ۳۲۰۰ انسانی

🔆میلاد نژادطهیری: ۳۴۰۰ انسانی

💟 تبریک به بچه های خوب جنوب

🌐 @BonyadeSadr

📚 داوود حاکمی عزیز از کهنوج و زهرا حاجب هم از روستای تاج آباد علیای رودبار جنوب و یونس رئیسی و صغری رمشکی هر دو از دهستان رمشک آفتخار آفریدند …

🔆 داوود حاکمی : ۲۹۱ ریاضی

🔆 زهرا حاجب : ۵۱۸ انسانی و ۲۸۳۲ زبان

🔆 یونس رئیسی : ۲۵۰۹ انسانی

🔆 صغری رمشکی : ۳۵۰۰ انسانی

💟 تبریک به بچه های خوب جنوب

🌐 @BonyadeSadr