پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

✨ قبولی افتخار آفرین دانش آموزان پسر تحت حمایت بنیاد در حاشیه کرمان برای پایه دهم در مدارس نمونه و تیزهوشان

✅ عباس پورزنگی آبادی
تیزهوشان/علامه حلی.رشته تجربی

✅ محمدصالح هوشمندی
نمونه سیدکمال.رشته تجربی

✅ ابوالفضل پشتوان
نمونه احمدی روشن.رشته تجربی

💟تبریک به بچه های حاشیه کرمان

🌐 @BonyadeSadr