پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

✨شگفتی سازی دانش آموزان کوشای جازموریان و کوهستان که با قبولی در آزمون نمونه دولتی وتیز هوشان در پایه دهم، افتخار آفرین شدند.

🔆 کاظم کریمی.تیز هوشان کهنوج

🔆 محمدرضا بامری.نمونه رودبار

🔆 عرفان پادگانه.نمونه رودبار

🔆 محمد احمدی.نمونه رودبار

🔆 نیما دهمیری.نمونه رودبار

🔆 سجاد بامری پاک.نمونه رودبار

🔆 ادریس فرامرزی.نمونه رودبار

🔆 امیرحمزه قنبری.نمونه رودبار

🔆 محمد بامری.نمونه رودبار

💟 تبریک ویژه بنیاد صدر به فرزندان پرتلاش جازموریان و معلمان و کادر مدرسه ایرانمنش

📗 دانش آموزان دختر افتخار آفرین زهکلوت در مدرسه نمونه دولتی شهر رودبار جنوب

۱.هانیه مرادی رشته تجربی
۲.نرگس خادمی رشته تجربی
۳.زینب قدرتی رسته تجربی
۴.رقیه حسنی رشته تجربی
۵.نرگس مبارکپور رشته تجربی
۶.ساجده بامری رشته انسانی
۷.معصومه بامری رشته انسانی
۸.زهرا سیفعلی رشته انسانی
۹.فرزانه بامری مقدم رشته انسانی

💟 بنیاد صدر ضمن تبریک به بچه ها و تقدیر و تشکر از زحمات معلمان و مدیر مدرسه حجاب زهکلوت، برای فرزندان جاز آرزوی موفقیت در همه زمینه ها را دارد.

📚 پس از افتخار آفرینی محمدجواد سالاری خالص و امیر حسین سالاری هر دو از روستای ریگ چمران قلعه گنج و قبولی در رشته پزشکی در سالهای گذشته ، امسال نوبت به محمدرضا صادقی از روستای همجوار، روستایی چلپایی رسید تا با کسب رتبه ۵۲۰ تجربی ، به امید خدا از پزشکان آینده جنوب باشد.

🔆محمدرضا صادقی:۵۲۰تجربی

🔆 بنیاد صدر همچنین موفقیت خانم شیوا خواجه از کهنوج را به دلیل کسب رتبه ۲۶۹ تجربی به این فرزند پرتلاش جنوب و خانواده محترمش تبریک میگوید.

💟 تبریک به بچه های خوب جنوب

🌐 @BonyadeSadr