مهربانی ۱۵۶۷

🦋 #مهربانی ۱۵۶۷

💊 #پزشکی
✍️ با کمک دو خیر بزرگوار و از سهم سادات، بخشی از هزینه داروی یک مادر مبتلا به سرطان ، تامین شد.

💟 محبت: ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه_باهم_میتوانیم 👇
💟 @BonyadeSadr