خاطرات

✍️ معلم زبان است و به بچه های محروم با کمترین هزینه، زبان را تدریس میکند …
این ترم همه دستمزدش را که ۵۶۰٫۰۰۰ تومان بود را به مدرسه مادر اختصاص داد …
برخی بی صدا مهربانند …

💞 #همه_باهم_میتوانیم
💟 @BonyadeSadr