مهربانی ۱۸۰۵

🦋 #مهربانی ۱۸۰۵

📚 #خشتهای_معنوی (تجهیز مدارس)

✍️ با همت تحسین برانگیز یکی از خیرین بزرگوار مبلغ ۱۹٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان برای تامین وسایل گرمایشی مدارس سراوان شامل اسپیلت دوکاره و بخاری استاندارد اهداء شد.

✍️ کاش این بخاری ها آن روز در زاهدان بودند تا شاهد سوختن گلهایمان نباشیم.