اخبار خشت های معنوی

🦋 #اخبار_خشتهای_معنوی

✍ برای اجرای مرحله آماده سازی ستون های طبقه اول مدرسه شبانه روزی حضرت زینب کبری(س) رودبار جنوب

❤️ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان از سوی یک مادر و معلم فداکار جیرفتی و به یاد فرزند عزیزشان برای ساخت مدرسه شبانه روزی حضرت زینب کبری(س) اهداء شده است.

💚 ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان از سوی یک خیر بزرگوار برای ساخت مدرسه شبانه روزی حضرت زینب کبری(س) اهداء شده است.

💙 ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به یاد یک معلم عزیز که به دیار باقی شتافته اند، از سوی برادرشان برای ساخت این مدرسه شبانه روزی اهداء شده است.

🕋شادی روح همه عزیزان آسمانی صلوات

💟 @BonyadeSadr