مهربانی ۱۸۴۵ و ۱۸۴۶

🦋 #اخبار_مهربانی ۱۸۴۵ و ۱۸۴۶

✍ با محبت یکی از خیرین، یک قربانی به نیت عقیقه انجام و برای اطعام شام نیمه شعبان، به روستاهای چاه دادخدا اختصاص یافت.
✨ میزان محبت: ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

✍ با محبت خیرین و گروه مهر مهدوی و همت بومیان، اطعام شام نیمه شعبان ( چلو مرغ ) در چاه دادخدای قلعه گنج انجام شد.
✨میزان محبت: ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

💟 @BonyadeSadr