فراخوان ۶۲۶ (خرید ۸ وایت برد برای کیی از مدارس روستایی در فریدن اصفهان)

در این روستا تخته سیاه مدرسه بچه‌ها رنگ و رویی ندارد…
مبلغ مورد نیاز :‌ ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
۱۵۰ سهم ۱۰،۰۰۰ تومانی

۶۲۴۲۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵

۳۱۳۱۳#*۴*۷۳۳*

فریدن یکی از شهرهای محروم در اصفهان می‌باشد.

حمایت مالی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .