فراخوان ۶۶۹ (آرزوی یک کودک مبتلا به سرطان)

? هوالعزیز ?

? #فراخوان ۶۶۹
? تاریخ : ۹۶/۱۲/۲۷
? مکان : گلباف کرمان

? آرزوی یک کودک مبتلا به سرطان

? کد جدید آپ برای بنیاد صدر ?
? *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok

? ۵سال دارم،بیماری سرطان مرا اذیت میکند، آرزو دارم یک خانه کوچک از خودمان داشته باشیم، تا دیگر پدر و مادرم غصه نخورند، و من برای خودم یک اتاق داشته باشم ، پدرم با کارگری هزینه های درمانم را تامین میکند.
همت کنیم پایان سالمان آغاز خوشی های رقیه خانم باشد.
✨ محبت لازم: ۴۵ میلیون تومان

 

?کل:۴۵۰۰سهم۰️⃣۰️⃣۰️⃣۰️⃣۱️⃣تومانی

 

❤️ حمایت مالی از فراخوان :
? ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵
? ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
?*۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳# ok
? BONYADESADR.IR
? https://bonyadesadr.ir/donate
⭕️ @BonyadeSadrDonatebot

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

? لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان (۶۶۹) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

? در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم
❤️ #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

? با ارسال این فراخوان همه در حمایت از مناطق محروم سهیم باشید ⬇️

❤️ @BonyadeSadr