مهربانی‌های پزشکی

🦋 #پزشکی : به لطف خدا و کمکهای پزشکی خیرین و کمکهای حاصل از مزایده نقاشی یکی از فرزندان جنوب ، هزینه درمان تعدادی از بیماران عزیز مناطق محروم تسویه گردید.

🦋 #مهربانی ۱۵۰۸
💊 هزینه آزمایشات زینب خانم ۲۷ ساله از روستاهای قلعه گنج (پیوندکلیه)
💟 میزان محبت : ۳۴٫۰۰۰ تومان

🦋 #مهربانی ۱۵۰۹
💊 هزینه درمان خانم ام البنین از روستاهای رودبار جنوب (مشکل پوست)
💟 میزان محبت : ۸۰٫۰۰۰ تومان

🦋 #مهربانی ۱۵۱۰
💊 هزینه درمان اویس از روستاهای جیرفت (مشکلات گوارشی)
💟 میزان محبت : ۱۹۲٫۰۰۰ تومان

🦋 #مهربانی ۱۵۱۱
💊 هزینه درمان اشرف خانم از روستاهای کهنوج (زایمان همراه با خطر برای نوزاد)
💟 میزان محبت : ۲۷۶٫۰۰۰ تومان

🦋 #مهربانی ۱۵۱۲
💊 هزینه درمان نوزاد اشرف خانم که الحمدلله الان در سلامت کامل است.
💟 میزان محبت : ۲۲۷٫۰۰۰ تومان

🦋 #مهربانی ۱۵۱۳
💊 هزینه درمان زینب خانم از روستاهای قلعه گنج (بستری)
💟 میزان محبت : ۱۰۵٫۰۰۰ تومان

🦋 #مهربانی ۱۵۱۴
💊 هزینه درمان حسین ۳ ساله از روستاهای رودبار جنوب(اطفال)
💟 میزان محبت : ۹۴٫۰۰۰ تومان

❤️ #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr