پیام بنیاد

🌷 #پیام_بنیاد

❤️ مثل چمران بمیرید….

🕯 یادش گرامی باد.

💟 @BonyadeSadr