فراخوان فوری ۷۰۶

🆘فراخوان فوری ۷۰۶:

برای بعضی دردها ….

این فراخوان ۲ ساعت باز میباشد.

بابا عباس را که قرار بود برای درمانش فراخوان بدهیم، پس از مدتی بستری، متاسفانه بر اثر ۶۰ درصد سوختگی ساعاتی پیش به دیار باقی شتافت، حالا بیمارستان بخاطر بدهی خانواده فقیرش،اجازه تحویل گرفتن جسد بابا عباس را نمیدهد.
همت کنیم برای ۴ میلیون بدهی باقیمانده
۴۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr