فراخوان ۷۱۵

🦋 #فراخوان ۷۱۵

🌾 برای خانه یتیمان نور آرزو کن

🏘 خیرات پنج شنبه را به ساخت خانه ایتام اهداء کنیم…
۱۰ خانه الحمدلله با همت گروهی از خیرین برای ایتام و خانواده های محروم کپرنشین ساخته شده اما به دلیل نوسان قیمت ها، ۱۰ میلیون تومان دیگر باید بپردازیم تا تسویه حساب نهایی انجام شود .
در این آخرین قدم شما نیز سهیم شوید و شما نیز در این روشنایی سهیم شوید.
یا علی …

💠 محبت لازم : ۱۰ میلیون تومان

💟کل: ۱۰۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

🌾 با ارسال این فراخوان به دیگران و تشویق آنها به کار خیر، شما نیز بذرهای مهربانی را بکارید تا در فصل درو لبخندهای بیشتری را ببینیم.

💟 @BonyadeSadr