فراخوان ۷۳۰ ( میخواهم بشنوم )

🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۷۳۰
📆 ۸ مرداد ۹۷

🔆 میخواهم بشنوم ….

✍️ ۲۱بیمار نیازمند از کودک و پیر و جوان را در روستاهای محروم با کمک یک شنوائی سنج،در جنوب کرمان شناسایی کرده ایم که نیاز به سمعک دارند . بخشی از هزینه را بیمه و بخشی را بنیاد میپردازد .
امروز هر چه محبت شما باشد برای این عزیزان است.
✨برای سمعک هر بیمار، کمک هزینه ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده.

از سایر دردهایشان، چیزی نمیگوییم…

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

‎🛅 شماره حساب ۵۷۶۳۳۰۶۳۵۸ نزد بانک ملت به نام بنیاد صدر‌‎
💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
💳 ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان (۷۳۰) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #رسانه_مهربانی_باشیم ⬇️

💟 @BonyadeSadr