اجرای فراخوان ۷۲۹

🦋 #اجرای_فراخوان ۷۲۹

❤️به لطف خدای مهربان،باباکریم هم زمین را خرید و باوامی که بهزیستی در اختیارش گذاشته قراراست سرپناهی برای خود و دودختر کم بینایش بسازد.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

🌐 @BonyadeSadr