فراخوان ۷۳۸

🕋 #فراخوان ۷۳۸

🍛 بنا داریم در شب شهادت امام جواد(ع) برای ۴۰۰ نفر در روستایی محروم غذای گرم (چلوگوشت) توزیع کنیم.

💟کل: ۱۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی

💳۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲*۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr