اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 اخبار فراخوان ۸۶۰

✍ گفته بودیم که عزیزانمان در لرستان را تنها نخواهیم گذاشت …

✍ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان هم گروه فرشتگان بلوچستان برای لرستان اهداء نمودند تا میزان محبت به ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برسد.

✍ گزارش کامل هزینه ها را به اطلاع همه خوبان خواهیم رساند.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @bonyadeSadr