پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

✍ در حال برگشت از نقاط سیل زده هستیم
کمک هایتان را رساندیم مردم خوشحال شدند و دعایتان کردند.
مرغ و برنج ها را نیز برای طبخ غذای گرم تحویل دوستانمان موسسه منادیان رحمت دادیم.
موج دوم کمک ها را ارسال خواهیم کرد.

💟 @bonyadesadr