گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰

✍ نمونه ای از مانتو ها خریداری شده که فروشنده با قیمت بسیار مناسب حساب نمود.

💟 @BonyadeSadr