گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی ۸۶۰

✍ خرید برنج و سایر اقلام لازم برای طبخ غذای گرم جهت روستاهای محصور در سیل بستان با همت شیربچه های خوزستان

💟 @BonyadeSadr