گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی ۸۶۰

✍ لوازم التحریر، ناخن گیر و طناب خریداری شده برای استفاده سیل زدگان روستای چم مهر و نیز برای دانش آموزان عزیز این روستا

💟 @BonyadeSadr