اجرای فراخوان ۷۴۶

🦋 #اجرای_فراخوان ۷۴۶

✨ برای ساخت غسالخانه در سعیدآباد رودبار جنوب ، جوانان روستا این غسالخانه را می سازند…

💟 @BonyadeSadr