گزارش نهایی فراخوان ۷۵۷

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۵۷

💊 به لطف خدای مهربان و محبت همه خوبان، مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای حمایت از دانش آموز نمونه بلوچ و مادر فداکارشان تامین شد.

💟کل : ۱۵۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی
💚تامین شده : ۱۵۰ سهم
💛مانده: ۰ سهم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

🔆 #بنیاد_صدر
💞 #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr