اخبار فراخوان ۷۶۰

◾️ #اخبار_فراخوان ۷۶۰

🔆 تهیه آبسردکن برای خوابگاه ها و مدارس دانش آموزان عزیز مناطق محروم

💧هر آبسردکن :۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان معادل ۲۹۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

۱⃣آبسردکن اول تامین شد ✅
۲⃣آبسردکن دوم تامین شد ✅
۳⃣آبسردکن سوم تامین شد ✅

۴⃣آبسردکن چهارم:۲۹۰سهم
💚 تامین شده : ۴۰ سهم
💛 مانده : ۲۵۰ سهم

۵⃣نفر را به این کار خیر دعوت کنید

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr