گزارش نهایی فراخوان ۷۶۶

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۶۶

✍️ به لطف خدا و محبت همه خوبان ، هزینه لازم برای ترخیص آقا الیاس بیمار فلج که متاسفانه دچار زخم بسترهای شدید شده بود، تامین شد.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

🔆 #بنیاد_صدر
💞 #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr