فراخوان ۸۴۴

🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۸۴۴
📆 ۲۴ بهمن ۹۷

📚 فراخوان۸۴۴:

🌴 یک خیر ماندگار

✍️ ساخت کتابخانه ساده بچه های روستای کلیران ایرانشهر بلوچستان،با محبت شما و مشارکت گروه های دیگر در قالب طرح سرزمینمان ایران، به سقف رسیده و درفاز دوم بنا داریم سهم ۴ میلیون تومانی بنیاد را برای تکمیل این پروژه، همه باهم تامین نماییم.

💟 کل:۴۰۰سهم ۱۰۰۰۰ تومانی

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.