فراخوان ۸۲۲ و ۸۲۳

🦋 #فراخوان ۸۲۲ و ۸۲۳

✨ آقا رحمان و بچه های مدرسه ابتدایی رمشک را یاری کنیم ….

✍️ آقا رحمان،جوانی فداکار اما روشندل در شهری محروم است، همسر وکودکش نیز بیمار ومعلول هستند.
مشکلاتش از شماره گذشته است و میخواهیم برایش کاری دست و پا کنیم تا هم بخشی از مشکلاتش حل شود و هم کار روحیه ای برای او و خانواده اش شود.
بنا داریم برایش کنار مدرسه ای یک مغازه کوچک بسسازیم.
✨ مورد نیاز : ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

✍️ قسط دوم ساخت دیوار مدرسه ای در رمشک را باید بپردازیم ،همان مدرسه ای که در کنار خیابان میباشد و جان بچه ها در خطر
✨ مورد نیاز: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

💟کل: ۶۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی

💧همه باران بشویم و دیگران را هم به این کار خیر دعوت کنیم.

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

🔴لطفا واریز محبت خود را با شماره فراخوان، به ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک کنید.