فراخوان ۸۵۹

◾️ #فراخوان ۸۵۹
📆 ۱۱ فروردین ۹۸

🕯 ضمن تسلیت شهادت امام کاظم (ع)

✍ نیت داریم فردا به نیت امام موسی کاظم ( ع) در روستاهای محروم غذای گرم توزیع کنیم …

محبت امشب شما برای این سفره اطعام خواهد بود.
💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲*۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr