فراخوان ۸۶۱

🦋 #فراخوان ۸۶۱
📆 ۲۷ فروردین ۹۸

💊 حمزه عزیز همه ماست …

✍ مادرش از روستاهای ریگان با هزار امید و آرزو حمزه را که بخاطر افتادن از نخل به کما رفته را به بم آورده و در منزلی اجاره ای پرستاری فرزندش را میکند.
حمزه این روزها حال خوبی ندارد و باید آمپول هایی به او تزریق شود که هر کدام ۶۰۰٫۰۰۰ تومان است.
بنا داریم فعلا سه آمپول را برایش تامین کنیم.
شما نیز دستان حمزه را بگیرید و یاریگر مادر مهربانش باشید …

💟 کل : ۱۸۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💌 مهربانی را منتشر کنید ….
💟 @BonyadeSadr