پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

✍ مدرسه نمونه آق قلا باز هم در محاصره سیل قرار گرفت.

✍ برای سلامتی مردم شهر و رفع مشکلاتشان دعا کنیم.

✍ در کنارشان هستیم و تنهایشان نمیگذاریم.

💟 @BonyadeSadr