پیام ماندگار

🦋 #پیام_ماندگار

💟 جملاتی از یک شهید …

🌸 آمال و آرزوهای انسان نشان دهنده انگیـزه هـای کـار و عمـل اوسـت. بیایید آمال و آرزوهایمان را خدایی کنیم.

🌸 خدایا! ما را از دنیـای مـذموم دور کـن و اگـر رو بـه سـوی مـا آورد،
یاریمان کن تا در جهت تو و آخرت خویش از آن بهره بگیریم.

🌸 خداوندا! قلبم حریم خانه توست. غاصبان را ازآن دور کن، بـه نحـوی که جز برای تو، برای کسی دلتنگ نشوم و جز یاد تـو دلـم را چیـز دیگـری تسکین نبخشد.

🌸 ای خدا! مرا از عـذاب نفـس و آتـشهـای آن حفـظ کـن. خـدایا تـو
مقتدری، پس من را هم قوی کن! تو عزیزی مرا هـم عزیـز کـن! بارالهـا تـو
تو توابی و توبه کننده ها را دوست داری؛ پس مرا از آن دسته انسانهایی قرار ده که به سوی تو رجوع میکنند. به دریای بیکرانت متصلم کن تا دریادل شـوم و جز برای رضای تو شاد نگردم و همه چیز جز تو در نظرم کوچک آید.

🌸 خدایا! در این دنیای بزرگ سرگردان و حیرانم. مرا آن گونـه کـه خـود میخواهی تکامل ده.

🌸 خدایا! آنچـه کـه بـرای قـرب تـو لازم اسـت عطـایم کـن! ایـن بنـده
گناهکارت را یاری کن…

💟 @BonyadeSadr

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *