گزارش نهایی ۸۵۰

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۸۵۰

✍ خبر خوب وعده داده شده نجات منصور از اعدام و شاد شدن دل مادر و خانواده اش می باشد.

✍ در حالی که ۱۹ اسفند یعنی فردا زمان اجرای حکم منصور است، الحمدلله صبح امروز یک خیر کرمانی با مراجعه به زندان، ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان از بدهی منصور را طی یک چک پرداخت مینماید.

✍ با پیگیری بنیاد و سنگ تمام برخی از خیرین که حقیقتا زحمات زیادی برای نیازمندان و مناطق محروم کشیده اند، و نیز حمایت ویژه خیرین گروه نذر لبخند، مابقی ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مانده هم تامین میشود، تا بجای غروب ، فردا طلوع دیگری برای منصور باشد …

✍ خیرین نذر لبخند مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ تومان را نیز به عنوان عیدی به منصور و خانواده اش اختصاص دادند‌.

🔆 ثواب این آزادی را تقدیم امام هادی(ع) میکنیم و امید است دعای این امام همام راهگشای همه ما در همه زندگی باشد …
هادی اگر تویی، کسی گم نمیشود…

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

🌴 @BonyadeSadr