اخبار فراخوان ۸۵۴

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۵۴
📆 ۲۰ اسفند ۹۷

✍ معصومه خانم ۲۰ ساله که مادرش فوت نموده و پدر رهایش کرده است، پیوند کلیه شده است.
خیرین بخشی را پرداخت نموده و او باید ۹ میلیون تومان دیگر به علی آقا (دهنده کلیه) بدهد.
علی آقا متاسفانه به دلیل فقر مجبور به فروش کلیه خود شده.
همه همت کنیم هر چه توان داریم یاریشان کنیم.
این فراخوان تا امشب میباشد.

🌾 حمایت از معصومه خانم👇
❤️ تاکنون : *۵٫۵۰۰٫۰۰۰تومان*

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱*۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok