اخبار فراخوان ۸۳۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۳۸

🌴 تامین کمک هزینه مسکن برای مادر و فرزندش

❤️ یکی از خیرین بزرگوار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان، معادل ۱۰۰ سهم را تقدیم مادر و فرزند عزیزش برای کمک هزینه مسکن نمودند.

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

💟 @BonyadeSadr