گزارش مالی_اجرایی ۸۳۱

🦋 #گزارش_مالی_اجرایی ۸۳۱

🌴به لطف خدا و محبت همه خوبان، کمک هزینه دیالیز نازبی بی، کودک عزیز افغانستانی واریز و تسویه شد.

#محبت_مرز_نمیشناسد

🕋 الحمدلله رب العالمین 🕋

💟 @BonyadeSadr